Hiển thị
  26/11/2018

THỰC ĐƠN TIỆC CƯỚI

Ẩm thực và các món ăn ngon, đặc sắc là nét văn hóa tự nhiên ngay khi hình thành trung tâm tiệc cưới THANH THỦY PALACE từ những năm 2007-2008 kéo dài xuyên suốt cho đến tận bây giờ. Đặc biệt là đối với đội ngũ của #THANHTHUYPALACE, món ăn không chỉ là nét